Горещ телефон и телефон за жалби и оплаквания

0700 12 750

Публично състезание с предмет:„Предоставяне на услуги от медицински персонал в оборудван медицински кабинет на територията на гр. Камено, както следва: извършване на физикални прегледи на пациенти с цел определяне на здравния им статус, извършване на основни диагностично-терапевтични процедури и оказване на неотложна медицинска помощ чрез МПС със специално предназначение - линейка”

Досие

Файл Дата на публикуване Размер
Заповед 20.01.2020 104 KB
Документация 20.01.2020 393,5 KB
Решение за прекратяванe 25.02.2020 776,8 KB

Краен срок за подаване на оферта: 12.02.2020 17:00

Обществената поръчка е валидна до: 12.02.2020 17:00